YAKIT TANKLARI

Dizel jeneratör uygulamalarında kullanılan yakıt depoları, jeneratör yakıt tüketimi ve kapasitesine bağlı olarak günlük tanklar ve ana yakıt depoları olarak sınıflandırılır. Yakıt depoları, özel uygulamaya uygun prizmatik veya silindirik, iç veya dış, yer üstü veya yer altı, tek duvar veya çift cidarlı, yatay veya dikey versiyonlara kadar çok çeşitli versiyonlarda sunulmaktadır.