İSG POLİTİKASI

Özer Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak kabul etmiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan büyük saygıdan gelmektedir. Özer Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin çalıştığı her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği asıl öncelik olmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi de tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı muhafaza etmektir.

 

Bu doğrultuda;

  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı ve kullanılmasını sağlamayı,
  • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yapmayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin Özer Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugün den tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG çalışmalarının sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

                                                                                                                                      

REFERANSLAR